Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts. Mocht ik bij andere personen of instanties informatie willen inwinnen of aan hen willen verstrekken (denk daarbij bijvoorbeeld aan: huisarts, specialist, ouders , collega therapeuten) zal ik altijd vooraf toestemming aan je vragen.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier. Ik heb vanuit mijn beroepscode een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat ik zwijg over alles wat een mij in het kader van de therapie wordt toevertrouwd, tenzij ik van de client zelf toestemming heb gekregen informatie te delen of daartoe gedwongen wordt vanuit de wet.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid (mijn collega is net als ik gehouden aan de geheimhoudingsplicht )
- Bij verwijzing naar een andere behandelaar (alleen met jouw expliciete toestemming)
- of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (waarbij alle gegevens die kunnen verwijzen naar jou of een ander persoon zijn verwijderd)
- Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

De gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 15 jaar bewaard. Je kunt verzoeken om eerdere vernietiging van jouw gegevens (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gegevens op de factuur
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kan declareren bij jouw zorgverzekeraar (als je aanvullend bent verzekerd en de behandeling valt onder aanvullende verzekering van jouw verzekeraar).

Deze gegevens zijn:
- naam, adres en woonplaats
- geboortedatum
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling: lichaamsgerichte psychotherapie
- de kosten van het consult
psycholoog van waveren amersfoort
Sajid van Waveren
  • Geregistreerd therapeut
  • Afspraak op korte termijn
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik hoor graag van je!

Ik ben lid van:
RBCZ logo psycholoog SBLP
Deel mijn site: