Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie op therapie-amersfoort.nl geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Praktijk Sajid van Waveren te Amersfoort aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden op therapie-amersfoort.nl op welke manier dan ook. Deze website bevat bovendien ook links naar websites van Derden, welke uitsluitend voor het gemak van de gebruiker worden verstrekt, zonder enige zeggenschap of controle over de inhoud van desbetreffende websites. Praktijk Sajid van Waveren is daarom ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit op of deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie√ęn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clientflow.
psycholoog van waveren amersfoort
Sajid van Waveren
therapeut Sundari van Waveren
Sundari van Waveren
  • Geregistreerd therapeut
  • Afspraak op korte termijn
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. We horen graag van je!

Aangesloten bij:
RBCZ logo
psycholoog SBLP
Deel onze site: